Regnskab

 

Bestyrelseshonorar er godkendt  på generalforsamlingen i 2018.

Honorar jf. budget fordeles ligeligt mellem alle bestyrelsesmedlemmerne.

Her kan du se regnskaber for årene:

2017
2016
2015
2014
2013