Meddelelser

 

Tilkobling af ubebyggede grunde

Ved tilkobling af brønd skal Skørping Vandværk kontaktes
for registrering og målerinstallation
TLF.: 9682 0400


Vandledningsansvar

Hvilket ansvar har forbrugeren og vandværket for vandledningen

Klik HER for at se tegning.
NYHEDER:


Nyhed den 22.05.19 chlorothalonil-amidsulfonsyre 

Inden 1. november 2019 skal vandværker teste vandet for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre i både boringer og afgang vandværk. Det står i den reviderede drikkevandsbekendtgørelse, som træder i kraft 10. maj 2019.

Skørping Vandværk har allerede nu fået testet boringer og afgang vandværk for chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Resultatet ses her, og stoffet er IKKE fundet hos Skørping Vandværk.


Nyhed ang. tirsdag den 9. samt onsdag den 10. april 2019

Vi skal igang med at skifte vandledninger på Bentevej.

Der må derfor forventes kortvarige tryktab i hele byen, når vi skal omkoble ledninger. Ledningsarbejdet forventes afsluttet i maj måned. Hvor det er nødvendigt helt at lukke for vandet, vil berørte beboerne blive orienteret direkte. 

Tirsdag den 9. april bliver der lukket helt for vandet i tidrummet fra ca. kl. 08-17 på ledningen på Gl. Skørpingvej fra Hanebakkevej til Petersmindevej og på de tilstødende veje: Ritavej, Jyttevej, Bentevej, Jenlebakken, Ingersvej, Elisabethsvej og Sætervej. 

Resten af byen må forvente mindre vandtryk i samme periode. Såfremt uheldet er ude, kan det være nødvendig at lukke  kortvarigt for vandet igen onsdag den 10. april i samme område i tidsrummet 08-16.

 

Når vandforsyningen har været afbrudt, kan der efterfølgende være luft i vandet og vandet kan være misfarvet. Hvis det er tilfældet, så åbn alle vandhaner og lad vandet løbe i ca. 10 min

 

Ledningsudskiftning er en nødvendighed for at udgå unødigt vandspild. Vi beder om alles forståelse.


Nyhed den 15.01.2019

Link til artikel om Skørping Vandværk i Rold Skov Bladet     

https://roldskovbladet.dk/nyheder/vandvaerk-leder-efter-nyt-vand/927b0789-c3ae-46e3-a81b-1c268e1080a5


Nyhed den 04.09.2017

Skørping Vandværk kan hermed meddele at drikkevandet fra Skørping Vandværk

IKKE er påvirket af pesticid Chloridazon, som flere gang har været omtalt i dagspressen.

Resultaterne af vandanalyserne foreligger her

Chloridazon - et af fortidens ukrudtsmidler

Stoffet Desphenyl-Chloridazon er et nedbrydningsprodukt af Chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark.

Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg, men været forbudt herhjemme siden 1996.

 

Klageregel træder i kraft 01.10.2015          Tryk her

 

Rebild Kommunes vandforsyningsplan   tryk her

 

Grøn energi "Vandbrug, Landbrug, Varmeproduktion"

Information:

Brochure: Tryk her

Beskrivelse af projekt-ideen: Tryk her

 

Nyhedsbreve:

NYT, nov./dec. 2018                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2017                   Tryk her

NYT, nov./dec. 2015                   Tryk her

NYT, februar 2015                      Tryk her

NYT, december 2014                  Tryk her

NYT, januar 2014                       Tryk her  

NYT, december 2013                  Tryk her  

NYT, december 2012                  Tryk her